Search

It's been almost 3 years since I left Europe

Updated: May 26, 2020It has been almost 3 years since I left Europe, Czech Republic, my home. I wanted to experience new adventures, meet positive and happy people... I wanted to go my own way. I had a well-established situation in Czech Republic, and a wonderful family, but my heart told me that my dream was to move in a different direction. I was longing to learn new things, to discover the unknown, and to live inspiring experiences which would make my life richer and happier. I listened to my inner voice, got rid of all the material things which I had accumulated, and I set off with my backpack to New Zealand. This led to breathtaking adventures and memories, while I gained some work experience. To this day, I still wear on my neck a stone of gratitude given to me by a Moorish friend, in gratitude for the happiness that still accompanies me on my travels. After a year in New Zealand, I went to Australia, where I discovered the hitchhiker inside and, using the law of attraction, attracted adventures that gave rise to countless amazing stories. I covered about 11.000 km, mostly along the coast. I can present this formula: 6 months of tracking + the law of attraction = a world of miracles! During this time I spent a week in Fiji, and the island I visited was smaller than a football field... a very unique place. Then Indonesia followed, where I traveled to eleven islands in fifteen months... only one stands out though, and I call it my second home: the island of the gods, Bali, is for me an unforgettable place which stays forever in my heart. There, I discovered awareness and spirituality. I spent nine months living in harmony, in a community with friends who became my family. My last stay was with my friend Ondřej in a Balinese family who adopted us as their two sons, and allowed us to be the first foreigners to stay in the rooms of their two daughters. My inner-child woke up, creating a wall of dreams composed of inspiring words, pictures, positive quotes, and I drew his first mandala. I was feeling the passion and the energy in the room. Now I am going back to Europe to visit my beloved family, to get to know my first niece, who was born on the day of my arrival in New Zealand, and my second niece is about to be born at the time of my approximate arrival home. Before that, I traveled to southeastern and southern Europe. I am looking forward to new adventures.


Jsou tomu téměř 3 roky, co jsem opustil Evropu. Českou rep. Svůj domov.
Přál jsem si zážívat nová dobrodružství. Poznávat štastné a pozitivní lidi. Jít svou vlastní cestou.
V čechách jsem měl vybudované zázemí, úžasnou rodinu,ale srdce mi říkalo, že mé sny se ubírají jiným směrem.
Dychtím se učit novým věcem, objevovat nepoznané. Prožívat mnoho inspirujících zážitků, která činí můj život bohatší a šťastnější. Uposlechl jsem vnitřního hlasu zbavil se materiálních věcí, kterých jsem nahromadil poměrně mnoho a vyrazil s batohem na zádech na Nový Zéland.
Úchvátné vzpomínky a pracovní zkušenosti. Dodnes nosím na krku kámen vděčnosti, který mi daroval můj maurský přítel pro štěstí, které mě má na mých cestách provázeta stále provází.
Po roce na Zélandu jsem vyrazil do Austrálie, kde jsem v sobě objevil stopařského dobrodruha a pomocí zákona přitažlivosti přitahoval dobrodružství z kterých vzniklo nespočet užasných příběhů.
Urazil jsem cca 11000 km a to převážně podél pobřeží.
6 měsíců stopování + zákon přitažlivosti = svět zázraků.
Během této doby jsem strávil týden na Fidži a ostrov který jsem navštívil byl menší než fotbalové hřiště. Unikátní místo.
Následovala Indonésie. Během 15 měsíců jsem procestoval 11 ostrovů, ale jen jeden vyčnívá nadevše a nazývám ho druhým domovem.
Ostrov bohů Bali je pro mne nezapomenutelné místo a navždy přirostlo k mému srdci. Mnohá uvědomění. Přičichnutí ke spiritualitě. 9 měsíců života v harmonické komunitě s přáteli, kteří se stali mou rodinou. Zákonem přitažlivosti přitáhnutém dreamu housu atd.
Mé poslední bydlení spolu s Ondřejem u balinéské rodiny,která nás přijala jako své dva syny a dovolila nám jako prvním cizincům pobývat v pokojích po svých dvou dcerách.
Probudilo se ve mně malé dítě. Vytvořil stěnu svých snů složenou z inspirujících slov, obrázků, pozitivních citátů, nakreslil svou první mandalu. . Skutečná vášen. Energie v pokoji je fascinující.
Nyní se chystám zpět do Evropy navštívit svou milovanou rodinu. Poznat mou první neteř, která se narodila v den mého příletu na Zéland a druhá se chystá na svět v době mého přibližného příjezdu domů.
Ještě předtím procestuji jihovýchodní a jižní Evropu.
Těším se na nová dobrodružství.

22 views0 comments

Recent Posts

See All