Search

One day, many years ago, a dream was born in my heart.

Updated: May 26, 2020One day, many years ago, a dream was born in my heart: I wanted to live by the sea. I travelled around the world, and experience unforgettable adventures, meeting new people, learning languages. I learnt about yourself and far away worlds. It is now seven years since I left my comfort zone home and my home, which I had spent many years to build, and went on my quest into the unknown world. I spent one year in New Zealand, where I worked hard, saved dollars and got to know the local culture and customs. Then, I took a six month journey along the entire coast of Australia. Then, a short trip to Fiji... Then my big dream came true: for two years I experienced living on the divine island of Bali in faraway Indonesia. This was followed by an eight months journey through South America, visiting countries such as Peru, Ecuador, Bolivia, and hot Brazil. Then I returned to Asia, which grew into my heart: Thailand, Cambodia, Malaysia, Singapore, and Indonesia. Most people think that traveling is a very expensive affair, and it does not have to be that way: I traveled very modestly, I walked, I slept in a tent and usually prepared my own food. This approach and being outside of my comfort zone made me more adaptable, and more open to trusting the process of life. Many times I have realised that life constantly provides us with new lessons that allow us to grow and move forward. I cannot say it has always been a walk in the rose garden: I faced tough challenges on the way, but with the help of the inner flame I managed to overcome these lessons. My whole lifestyle has changed, and I understood which life values ​​I had to profess: I believe in kindness, respect, and mutual cooperation. I now live near the coast in the south of Spain not far from sunny Malaga. I now feel that the time has come for me to start sharing and passing on this experience to people who have the courage to work on themselves, and who want to take responsibility for their lives. Start creating a life of your own! The times in which we live do provide us with endless possibilities, but at the same time it is not easy to orientate ourselves correctly. Do you want to change your lifestyle? You have determination and desire, but do not know where and how to start? I will give you courage, inspire, motivate, and advise you. Write me a personal message, so that we can establish a cooperation and gradually start transforming your personal life, step by step.


Měl jsem sen, který se zrodil v mém srdci. Přál jsem si žít u moře. Cestovat po světě. Prožívat nezapomenutelná dobrodružství. Poznávat nové lidi. Učit se jazyky. Více se dozvědět o sobě samém a světě tak vzdáleném.
Je tomu již 7 let co jsem opustil svůj domov. Komfortní zónu, kterou jsem dlouhá léta budoval a vydal se na svou životní pouť do neznámého světa. Jeden rok strávený na Novém Zélandu, kde jsem tvrdě pracoval. Šetřil dolárky a poznával místní kulturu a zvyky. 6 měsiční unikátní cesta podél celého pobřeží grandiózního kontinentu jménem Austrálie. Krátký výlet na Fidži. Poté se mi splnil velký sen. Dva roky jsem zakusil žít na božském ostrově Bali v daleké Indonésii. Následovalo 8 měsiční putování Jižní Amerikou. Země jako Peru, Ekvádor, Bolívie. Žhavá Brazílie. Návrat do Asie, která mi přirostla k srdci. Thajsko, Kambodža, Malajsie, Singapore, Indonésie.
Většina lidí si myslí, že cestování je velmi drahá záležitost. Nemusí tomu tak být. Já cestoval velmi skromně. Stopoval jsem. Spal ve stanu a jídlo si většinou připravoval sám. Tento přístup a výstup z komfortní zónu mě učinil adaptabilnějším. Otevřenějším důvěřovat samotnému procesu života. Mnohokrát jsem si uvědomil, že život nám neustále poskytuje nové lekce díky kterým můžeme růst a posouvat se vpřed. Nemohu říct, že to vždy byla procházka růžovým sadem. Přišli těžké zkoušky, ale z pomocí vnitřního plamene se mi tyto lekce podařilo překonat. Celý můj životní styl se změnil. Uvědomil jsem si jaké životní hodnoty vyznávám. Věřím v laskavost, respekt, vzájemnou spolupráci.
Nyní žiji blízko moře na jihu Španělska. Nedaleko prosluněné Malagy. Cítím, že nastal čas, abych tyto zkušenosti začal sdílet a předávat lidem, kteří mají odvahu na sobě pracovat. Kteří chtějí převzít zodpovědnost za svůj život. Začít tvořit život sobě vlastní. Doba ve které žijeme nám poskytuje nekonečné možnosti, ale zároveň není jednoduché se v ní správně orientovat. Pokud je zde někdo, kdo si přeje změnit svůj životní styl? Má v sobě odhodlání a touhu, ale neví jak začít? Potřebuje dodat odvahu, inspirovat, namotivovat, poradit. Napiš mi osobní zprávu. Můžeme navázat spolupráci a postupně po krůčkách začít transformovat Tvůj osobní život.

14 views0 comments

Recent Posts

See All